ԲՈՒՀ-երի ինքնավարության զարգացումը. հետազոտություն...

20.02.2014

Այս հետազոտությունը նպատակ ունի պարզել ԲՈՒՀ-ական ինքնավարության զարգացման հնարավորությունները կառավարման դիտանկյունից, այս ոլորտում առկա խնդիրներն ու հնարավոր լուծումները և թե ինչպիսի քայլեր է...

ավելին